Hjem

Den danske affaldshåndtering undergår store ændringer i disse år. Der sorteres mere og mere direkte i husstandene, i virksomhederne og i alle offenlige institutioner. Den udviklede sortering giver mangel på affald hos landets kraftvarmeværker på op imod 30-40% visse steder.

Gennem de seneste år er eksporten af britisk affald nærmest eksploderet. Holland, Tyskland og Sverige er de største aftagere. Danmark følger godt med - målt på indbyggertal.

I Green Energy Supply er konceptet for affald helt enkelt. Der leveres direkte til værket i baller som løst affald. Leverancerne foregår med skib eller per lastvogn efter ønske. Der er i de fleste tilfælde mulighed for midlertidigt oplag i op til 4 måneder. Ydermere stiller vi garantien overfor de respektive miljømyndigheder samt udfører notifikationsarbejdet.

Affald / Waste to Energy

Der er flere typer affald som importeres fra UK:

Refuse derived Fuel - RDF

Solid recovered Fuel - SRF

Affaldstræ / Recovered Waste Wood

Affaldstræ inddeles i grupper:

A1 - Træ uden kulbrinter. Spær og uimprægneret bygningstræ.

A2 - Spånplade og lignende med behandlede overflader.

Restprodukter fra landbrug / Agriwaste

Inden for agro brændsel er der mange eksotiske produkter, som typisk stammer fra Afrika og Asien:

Palm Kernel Shells - PKS

Sugar Cain Bagasse

Restprodukter fra industri / Biomass / Pellets

Biomasser dækker ligeledes over mange forskellige produkter såsom:

Træpiller

Solsikke skaller i pilleform - SHP

Ris skaller i pilleform

Kontakt:

Per Kramer

Havbo 21, Høruphav, 6470 Sydals

Telefon: +45 40 42 27 42

Skype: Per.Kramer2

Mail: pk@ges.nu

CVR nr: 3645 1076